Níže uvedené zásady používání souborů cookie (dále jen „Zásady“) doplňují Podmínky používání webových stránek https://vestfrosthome.eu ve smyslu zpracování vašich osobních údajů pomocí souborů cookie a dalších internetových technologií, jako jsou například pluginy pro sociální sítě.

I. Úvod

Tyto zásady používání souborů cookie popisují používání souborů cookie a dalších internetových technologií a s tím související zpracování osobních údajů. Na webových stránkách https://vestfrosthome.eu (dále také „Webové stránky“) se používají soubory cookie a webové technologie. Správcem vašich osobních údajů, zpracovávaných v souvislosti s používáním souborů cookie nebo jiných internetových technologií na webových stránkách je následující subjekt:

  • VESTEL Holland B.V. Sp. z o.o. se sídlem na adrese ul.Salsy 2, 02-823 Varšava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OBLASTNÍM SOUDEM PRO MĚSTO VARŠAVA VE VARŠAVĚ, XIII ekonomické oddělení pod číslem KRS 0000915063, se základním kapitálem ve výši 3 201 050,00 PLN, DIČ 108-00-26-202, REGON 389792844 - dále jen „Vestel“.

V rozsahu své odpovědnosti za plnění povinností vyplývajících z požadavků nařízení RODO se sjednává, že společnost Vestel bude vykonávat kontrolu nad zpracováním osobních údajů, identifikovat rizika pro zpracování osobních údajů a odpovídajícím způsobem nastaví bezpečnostní standardy pro zajištění odpovídající ochrany všech osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím webových stránek. Společnost Vestel je rovněž odpovědná za plnění svých informačních povinností vůči vám a za to, že vám umožní uplatnit vaše práva, jak je popsáno níže. 

Pokud nás chcete kontaktovat, pošlete nám e-mail na adresu info@vestel-poland.com nebo běžný dopis na adresu: VESTEL Holland B.V. Sp. z o.o. Koordinátor osobních údajů: ul.Salsy 2, 02-823 Varšava, s označením „Osobní údaje“.

II. Soubory cookie a další technologie používané na webových stránkách

Co jsou to soubory cookie? Soubory cookie rozumíme IT data, zejména jakékoli textové soubory uložené v koncovém zařízení uživatele, jež jsou určeny k použití na webových stránkách. Tyto soubory umožňují rozpoznat zařízení uživatele a tím správně zobrazit webové stránky, přizpůsobené individuálním preferencím daného uživatele. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení v koncovém zařízení a jedinečné číslo.  

K čemu se soubory cookie používají? Především za účelem přizpůsobení obsahu webových stránek vašim preferencím a pro optimalizaci používání webových stránek. Používají se také k vytváření anonymních statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé webové stránky používají. To umožňuje bez osobní identifikace uživatele provádět potřebné změny a díky tomu dále zlepšovat strukturu a obsah webových stránek. 

Jaké soubory cookie na webových stránkách používáme?

  • „trvalé“ – tedy soubory, které zůstávají v zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo dokud je uživatel ručně neodstraní,
  • „relační“ – tj. dočasné soubory, které zůstávají v zařízení uživatele až do odhlášení z webové stránky nebo vypnutí softwaru (prohlížeče).

Webové stránky používají „vlastní“ soubory cookie a soubory cookie externích (třetích) stran. Soubory cookie třetích stran se používají k zajišťování vlastností a dalších funkcí od třetích stran, jako je reklamní obsah (včetně remarketingu), přístup k videím, analytické a statistické služby atd. Třetí strany, jejichž soubory cookie jsou na webových stránkách používány, mohou rozpoznat vaše zařízení používané k návštěvě webových stránek, a v některých případech také když vaše zařízení používáte k návštěvě webových stránek externího subjektu nebo subjektu, který s ním spolupracuje.  

Podrobný seznam souborů cookie používaných na webových stránkách spolu s popisem jejich funkce je uveden na konci těchto zásad v příloze 1. Správa souborů cookie

V případě, že se uživatel rozhodne, že se používáním souborů cookie na webových stránkách neosuhlasí, může jejich používání vhodnou konfigurací svého softwaru (zejména nastavením prohlížeče) zakázat. Uživatel může také kdykoli změnit rozsah použití těchto souborů –uživatel může soubory cookie uložené webovými stránkami na svém koncovém zařízení kdykoli vymazat.

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení s používáním souborů cookies souhlasí – umožňuje tak ukládání souborů na koncovém zařízení uživatele. Jak je uvedeno výše, nastavení souborů cookie můžete změnit. Tato nastavení lze upravit různými způsoby, např. tak, že prohlížeč soubory cookie zcela zablokuje nebo před jejich uložením do koncového zařízení uživatele odešle upozornění. Níže je pro usnadnění popsán příklad, jak soubory cookie ve vybraných webových prohlížečích zakázat:

  • Google Chrome: v hlavní nabídce „Nastavení > Možnosti > Pokročilé“ v části „Soukromí a zabezpečení“ klikněte na „Nastavení obsahu“ a poté na „Soubory cookies“, po kliknutí můžete: zakázat soubory cookie nastavením prvního přepínače do polohy „Blokováno“ a třetího přepínače do polohy „Blokovat soubory cookie třetích stran“.
  • Mozilla Firefox: v hlavní nabídce vyberte „Nástroje > Možnosti > Soukromí a zabezpečení“ a označte možnost „Blokovat soubory cookie a data webových stránek (může způsobit problémy)“.
  • Internet Explorer: V hlavní nabídce vyberte „Nástroje“ > „Možnosti Internetu“ > „Ochrana osobních údajů“ a pomocí posuvníku nastavte nejvyšší úroveň.
  • V Safari na kartě „Předvolby“ klikněte na možnost „Soukromí“ a vyberte tuto možnost: Trvale zablokovat soubory cookie: „Blokovat všechny soubory cookies“.

DŮLEŽITÉ – rádi bychom upozornili, že vypnutí nebo omezení používání souborů cookie může ovlivnit zobrazení některých funkcí webových stránek. Kromě toho je možné pomocí webové stránky http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory spravovat používání souborů cookie od externích poskytovatelů, včetně jejich deaktivace. Upozorňujeme však, že výše uvedené webové stránky nejsou webovými stránkami společnosti Vestel, a ta proto neodpovídá za přístup na ně ani za jejich provoz.

HotJar

Tyto webové stránky používají doplněk Hotjar. Poskytovatelem služby Hotjar je společnost Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta („Hotjar“). Zásuvný modul Hotjar je analytický nástroj určený ke shromažďování informací o aktivitě uživatelů na webových stránkách. Informace shromážděné zásuvným modulem mohou používat pouze speciálně určení uživatelé zákaznického účtu Hotjar. Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Hotjar naleznete na následujících adresách:
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy; https://www.hotjar.com/legal/policies/terms-of-service; https://www.hotjar.com/cookies.

Chcete-li zabránit fungování zásuvného modulu Hotjar (opt-out), je nutné tak učinit pouze na následující adrese: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Criteo

Tyto webové stránky používají doplněk Criteo. Poskytovatelem služby doplňku Criteo je společnost Criteo, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie. Zásuvný modul Criteo je analytický nástroj určený ke shromažďování informací o aktivitě uživatelů na webových stránkách.
Zásady ochrany osobních údajů: https://www.criteo.com/privacy/.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají nástroj pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem služby Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Údaje shromážděné pomocí tohoto nástroje se používají pro analytické a statistické účely týkající se používání webových stránek a pro optimalizaci jejich používání. Služba Google Analytics používá soubory cookie, které se ukládají ve vašem počítači a slouží k analýze používání webových stránek. Společnost Google používá informace shromážděné naším jménem k analýze vašeho používání webových stránek, aby mohla sestavovat zprávy o návštěvnosti webových stránek a poskytovat další služby týkající se používání webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají údaje jménem společnosti Google. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v souvislosti s používáním služby Google Analytics není spojena s žádnými dalšími údaji společnosti Google. Změnou nastavení prohlížeče můžete ukládání souborů cookie zakázat. Kromě toho můžete stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Doubleclick

Webové stránky používají nástroj Doubleclick pro správu reklamních kampaní formou tzv. remarketingu. Doubleclick funguje na základě kódu implementovaného na vybraných částech webových stránek, a umožňuje shromažďovat informace o aktivitě uživatele na těchto webových stránkách. Pokud uživatel provede na webových stránkách určitou akci, např. vstoupí na stránku s produktem, umožňuje nástroj zaznamenat akci uživatele, na jejímž základě je možné zobrazovat reklamy na produkty a služby společných správců na jiných webových stránkách, patřících do reklamní sítě externích poskytovatelů (tzv. remarketing), např. na Facebooku. 

Mapy Google

Tyto webové stránky používají mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem služby Google Maps je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásuvný modul Google Maps usnadňuje vyhledávání míst, zejména sídla společnosti Amica S.A. a obchodů s výrobky Amica, včetně nejbližšího obchodu. V některých případech, např. při vyhledávání nejbližšího obchodu, je nutné souhlasit se sdílením informací o poloze uživatele. Další informace najdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Správce značek Google

Tyto webové stránky používají službu Google Tag Manager. Poskytovatelem služby Google Tag Manager je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Tag Manager je nástroj poskytovaný společností Google, který slouží ke správě značek (měřicích kódů) webových stránek. Google Tag Manager umožňuje analyzovat, jak webové stránky používáte. Google Tag Manager je doména bez souborů cookie, která neshromažďuje žádné osobní údaje. Správce značek Google však spouští další značky, které mohou data shromažďovat. Správce značek Google k těmto údajům nemá přístup. Pokud se uživatelé odhlásili ze sběru dat na úrovni domény nebo souborů cookie, nebudou pomocí značek nasazených pomocí nástroje Google Tag Manager sledováni. Další informace najdete na adrese: http://www.google.pl/intl/pl/tagmanager/faq.html

Facebook

Na webových stránkách je nainstalováno tlačítko pro sociální síť Facebook. Poskytovatelem služby je společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook"). Jedná se o zásuvný modul, pomocí kterého se na Webových stránkách zobrazuje obsah hlavní stránky profilu značky Amica na Facebooku. Další informace o používání vašich údajů společností Facebook naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

 YouTube

Webové stránky využívají nainstalované tlačítko YouTube a možnost přehrávat videa YouTube přímo na webových stránkách. Poskytovatelem služby YouTube je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Pokud navštívíte na webových stránkách místo, které obsahuje tlačítko YouTube, může váš prohlížeč navázat přímé spojení se servery společnosti Google. Tlačítko YouTube vás přenese na kanál Amica na YouTube a umožní vám přehrávat videa nahraná na tomto kanále. Při přístupu část webových stránek, kde je implementován přehrávač YouTube, se webové stránky pro přehrání daného videa spojí s YouTube. Po navázání spojení s platformou jsou údaje z webových stránek přenášeny do společnosti Google. Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich dalšího zpracování i používání společností Google, jakož i popis vašich práv a možností nastavení ochrany soukromí naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google pro službu YouTube na adrese:
https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=pl&ref_topic=6151248.  

Instagram

Webové stránky využívají nainstalované tlačítko sítě Instagram. Poskytovatelem služby Instagram je společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Toto tlačítko vám umožní přejít na kanál značky Vestfrost na Instagramu a získat přístup k obsahu zveřejněnému na kanálu značky Vestfrost.

III. Uplatnění zásad používání souborů cookie.

Tyto Zásady používání souborů cookie jsou účinné od 25. 10. 2019.
Změny Zásad budou zveřejněny ve formě sjednoceného znění zásad na webových stránkách a oznámeny na domovské stránce webových stránek, nejméně 7 dní předem, a zároveň vhodným způsobem, který umožní uživateli se s těmito změnami seznámit.

Název „cookies“Typ (trvalé nebo relační)Zda se jedná o vlastní soubor cookie nebo o soubor cookie třetí strany a jak soubor cookie funguje.Platnost souborů cookie
_ga trvalé Google – Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování informací prostřednictvím služby Google Analytics o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. 2 roky
scr_Amica_userID a všechny začínající na „scr_“. trvalé Správce značek Google 10 let
cto_lwid trvalé Google – Doubleclick.net - Tento soubor cookie se používá k opakovanému cílení, optimalizaci, vykazování a přiřazování online reklam. 1 rok
_gid trvalé Google – Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování informací prostřednictvím služby Google Analytics o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. 24 h
_gcl_au trvalé Google – Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování informací prostřednictvím služby Google Analytics o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. 3 roky
_gali trvalé Google – Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování informací prostřednictvím služby Google Analytics o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. 24 h
_gat relace Google - Te pliki cookie służą do zbierania informacji za pomocą Google Analytics o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. 24 j
uid trvalé Criteo.com - Soubor cookie slouží ke shromažďování anonymních informací o počtu návštěv a době strávené na webu za účelem zobrazování personalizovaných reklam. 1 rok
IDE trvalé Google – Doubleclick.net - Tento soubor cookie se používá k opakovanému cílení, optimalizaci, vykazování a přiřazování online reklam. 1 rok
fr trvalé Facebook.com - Tento soubor cookie používá společnost Facebook pro reklamní účely. Jeho hodnotou je zašifrované ID uživatele a ID prohlížeče. 3 měsíce
SIDCC trvalé Bezpečnostní soubor cookie společnosti Google sloužící k ochraně uživatelských dat před neoprávněným přístupem. 3 měsíce
APISID trvalé Google – tento soubor cookie používá společnost Google k zobrazování personalizovaných reklam na stránkách Google na základě posledních vyhledávání a předchozích interakcí. 2 roky
NID trvalé Google – tento soubor cookie používá společnost Google k zobrazování personalizovaných reklam na stránkách Google na základě posledních vyhledávání a předchozích interakcí. 6 měsíců
SSID trvalé Bezpečnostní soubor cookie společnosti Google sloužící k ochraně uživatelských dat před neoprávněným přístupem. 2 roky
HSID trvalé Google – tento soubor cookie používá společnost Google k zobrazování personalizovaných reklam na stránkách Google na základě posledních vyhledávání a předchozích interakcí. 2 roky
1P_JAR trvalé Google – tento soubor cookie používá společnost Google k zobrazování personalizovaných reklam na stránkách Google na základě posledních vyhledávání a předchozích interakcí. 1 měsíc
SAPISID trvalé Google – používá se společností Google k ukládání uživatelských předvoleb a informací o mapách Google. 2 roky
SID trvalé Google – obsahuje digitálně podepsaná a zašifrovaná data, která identifikují váš účet Google a ukazují, kdy jste se naposledy přihlásili. 2 roky
CAKEPHP relační Proměnná relace backendu. Slouží mimo jiné k zapamatování přihlášeného uživatele. 1 hodina
lang trvalé Pamatuje si vybraný jazyk stránky. 1 rok
AmicaCookies trvalé Pamatuje si nastavení zásad používání souborů cookie. 1 rok
lastViewedProducts trvalé Pamatuje si naposledy zobrazené produkty, aby je bylo možno zobrazit v příslušném modulu na stránce. 1 rok
favoritesProducts trvalé Ukládá produkty, které jste si přidali do oblíbených. 1 rok
_hjIncludedInSample relační Hotjar.com - proměnná určující, zda se při generování dat služby Hotjar bere daný uživatel v úvahu --
DV trvalé Tento soubor cookie používá společnost Google k zobrazování personalizovaných reklam na stránkách Google na základě posledních vyhledávání a předchozích interakcí. 24 h