Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES


Informacje podstawowe

Zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Z tego powodu stworzyliśmy ten dokument aby poinformować o zasadach gromadzenia i wykorzystywania przekazanych danych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej, dostępnej pod adresem http://vestfrosthome.eu/, (dalej: „Witryna”).

W celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką.

Wskazujemy, że Administratorem danych osobowych, jesteśmy my, a więc Vestel Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-822) przy ul. Poleczki 33, (dalej: „Administrator”, „my”, „nami”, „nasz”, „nas”, „naszych”).

Każdy podmiot korzystający z Witryny (dalej: „Użytkownik”) może się z nami skontaktować pod adresem e-mail: info@vestfrosthome.eu.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z Witryny powoduje automatyczne zbieranie danych dotyczących Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, strony w Witrynie, które zostały odwiedzone, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, godziny odwiedzin, częstotliwość odwiedzin, państwo, miasto z którego wchodzi Użytkownik. Powyższe dane mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka),. Są to dane statystyczne dotyczące działań naszych Użytkowników na Witrynie i nie identyfikują żadnej osoby. Korzystanie z Witryny nie wymaga podawania danych osobowych przez Użytkowników jednakże Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Witrynie takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz kontaktowy.

Dane osobowe Użytkownika nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w zakresie danych przekazanych na podstawie zgody Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę.

Użytkownikowi przysługuje też prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, w przypadku uznania, że powyższe przepisy zostały przez nas naruszone.

W stosunku do danych osobowych Użytkownika nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a jego dane nie będą profilowane.

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników i zapewniamy, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Pliki cookies i inne technologie w ramach Witryny

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności w postaci niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Witryny.

Informujemy o stosowaniu przez nas technologii śledzących działania Użytkowników podejmowanych w ramach Witryny w postaci narzędzia Google Analytics (w celu analizy aktywności Użytkowników na Witrynie i piksela konwersji Facebooka (w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych).

Google Analytics, jako narzędzie do analityki internetowej, wykorzystuje własne pliki cookies do śledzenia interakcji Użytkowników, gdzie są one wykorzystywane do zbierania informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny. Zebrane w ten sposób informacje pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny, przez co pomagają nam ulepszyć naszą stronę. Google Analytics zbiera informacje anonimowo bez identyfikowania Użytkowników.

Użytkownik ma możliwość kontroli i zarządzania zainstalowanymi cookies. Jednak w przypadku zablokowania lub usunięcia cookies, korzystanie z Witryny może być zakłócone.