Dziękujemy za zainteresowanie, jakie okazują Państwo przygotowanej przez na ofercie. Cieszy nas pozytywna reakcja na proponowane przez nas produkty. Grupa Vestel Poland Sp. z o.o. (zgodnie z przedstawioną poniżej definicją) ze szczególną troską traktuje prawo do ochrony danych osobowych każdego ze swoich klientów. Staramy się utrzymywać jak najbardziej zadowalającą jakość naszych usług, pozostając w zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami odnoszącymi się do obrotu danymi. Informacja o Ochronie Prywatności.

Prezentujemy przygotowane przez nas szczegółowe wyjaśnienie sposobu przetwarzania danych osobowych na poszczególnych etapach transakcji. W związku z powyższym, Vestel Poland Sp. z o.o., spółka prawa polskiego, z siedzibą przy ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa („Vestel”), jako administrator danych, ma na celu dostarczenie osobom, w tym między innymi użytkownikom („Użytkownicy”) tej strony internetowej („Strona Internetowa"), informacje dotyczące metod wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, zgodnie z unijnym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych nr. 679/2016 („Rozporządzenie") oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami krajowymi.

Gromadzone przez nas informacje

Zbieramy (1) dane osobowe, które dobrowolnie są przez Państwa udostępnione, (2) wszelkie dane dotyczące Państwa aktywności na naszej Stronie Internetowej oraz (3) informacje przekazane nam lub zebrane z innych źródeł. Nie zbieramy: szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących Państwa (np. danych dotyczących zdrowia lub danych sądowych). 

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych traktujemy jako kwestię priorytetową. Aby działać skutecznie posługujemy się właściwymi środkami administracyjnymi, technologicznymi oraz fizycznymi, które mają za zadanie chronić Państwa dane osobowe przed ich kradzieżą, nieuprawnionym użyciem, ujawnieniem czy jakąkolwiek modyfikacją.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Wszystkie dane wykorzystywane są przez nas w celu realizacji zamówionych usług, co obejmuje również stwarzanie Państwu możliwości przeglądania Strony Internetowej, udzielanie odpowiedzi na pytania oraz przeglądanie przygotowanej przez nas oferty. Jedynie za Państwa zgodą możliwe jest przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania Państwu spersonalizowanej komunikacji marketingowej, w której zawierają się w oferty oraz rabaty proponowane przez nas oraz od współpracujących z nami partnerów.

Na jakiej podstawie wykorzystywane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe wykorzystywane są aby umożliwić Państwu pełne korzystanie ze Strony Internetowej oraz wszelkich oferowanych usług. Dane osobowe zbierane są również w celu realizowania prawnych zobowiązań oraz ochrony interesów Vestel. W niektórych przypadkach może okazać się, że jesteśmy niezdolni do zaoferowania Państwu usług lub umożliwienia dostępu do zawartości Strony Internetowej, bez odpowiednich danych.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Wedle potrzeb, możemy udostępnić Państwa dane osobowe usługodawcom, naszym spółkom powiązanym oraz organom władzy publicznej, w przypadkach kiedy jest to dopuszczalne przez obowiązujące prawo. Za uzyskaniem Państwa zgody możemy również udostępniać Państwa dane osobowe naszym zaufanym partnerom dla ich celów marketingowych. 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia zamierzonych celów.

Jak wygląda transfer Państwa danych osobowych poza EOG?

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W każdym przypadku jednak, dokładnie upewniamy się, że wszystkie odpowiednie zabezpieczenia zostały wdrożone zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem.

Jakie są Państwa prawa? 

Każdy użytkownik korzystający z zawartości Strony Internetowej ma między innymi prawo do uzyskania dostępu, aktualizacji, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami

Mogą się Państwo skontaktować z nami wysyłając e-mail na adres: info@vestel-poland.com Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uaktualnienia niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności również w celu zgodności z obowiązującymi przepisami.

1. Grupy przetwarzanych danych osobowych

Vestel będzie przetwarzał następujące kategorie danych:

 1. Dane dotyczące Użytkownika:
  Vestel przetwarza dane osobowe dotyczące Państwa zebrane lub dostarczone za pośrednictwem wielu źródeł, w tym m.in. dane osobowe przekazane bezpośrednio przez Państwa w momencie zakładania konta i/lub rejestracji zakupionego produktu, a także po złożeniu wniosku o informację, pomoc oraz zakup produktów Vestel w sklepie internetowym, takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
  Dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności. Vestel jest zobowiązany do zachowania anonimowości wszystkich danych osobowych oraz ich usunięcia w przypadku, gdy nie ma potrzeby dalszego przetwarzania danych osobowych, w formie umożliwiającej identyfikację do celów przetwarzania.
 2. Dane dotyczące przeglądania Strony Internetowej:
  Strona Internetowa zbiera dane osobowe Użytkowników ze względów technicznych oraz funkcjonalnych. Dane nie są zbierane w celu identyfikacji Użytkownika, ale może to oznaczać, że identyfikacja wymaga porównania danych z innymi danymi posiadanymi przez osoby trzecie. Taka kategoria danych obejmuje adres IP i nazwę domeny komputera użytkownika, adresy URI (Uniform Resource Identifier) adres ​​żądanych zasobów, czas żądania, metodę stosowaną do przesłania żądania do serwera, wielkość pliku otrzymanego jako odpowiedź, kod numeryczny związany ze statusem odpowiedzi z serwera i inne parametry związane z systemem operacyjnym używanym przez urządzenie Użytkownika.
  Dane te są wykorzystywane wyłącznie do zbierania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania ze Strony Internetowej i do kontrolowania jej prawidłowego działania. Są zbierane i zabezpieczane zgodnie z naszymi wymogami przechowywania danych. Dane takie mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku możliwych przestępstw komputerowych przeciwko Stronie Internetowej. Możemy również zbierać dane osobowe na naszej Stronie Internetowej za pomocą różnych kategorii plików cookie. 

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Zebrane lub przekazane nam przez Państwa dane osobowe, będą wykorzystywane w następujących celach:

 • umożliwienia rejestracji na Stronie Internetowej poprzez otwarcie konta użytkownika i zakupu produktu na Stronie Internetowej;
 • dokonania zakupu produktu online oraz świadczenia dodatkowych usług (usługi posprzedażowe, zapobieganie oszustwom, zarządzanie zwrotami);
 • wykonania dostawy naszych produktów;
 • zorganizowania naprawy zakupionego produktu;
 • udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas zapytania o informacje wysłanymi przez Państwa, w tym rozpatrywania skarg i wiadomości otrzymywanych za pośrednictwem naszej usługi interaktywnego czatu;
 • przystąpienia do promocji i konkursów;
 • przestrzegania przepisów, regulacji oraz egzekwowania naszych praw przed sądami;
 • przesyłania Państwu drogą elektroniczną spersonalizowanej komunikacji marketingowej związanej z naszymi produktami i usługami (w tym wiadomości e-mail, SMS, MMS, powiadomienia w serwisach społecznościowych, aplikacjach mobilnych) - za Państwa zgodą oraz bez strat dla uzasadnionych interesów Vestel;
 • kontaktowania się z Państwem telefonicznie (nieautomatycznie) lub za pośrednictwem poczty w celach marketingowych - jeśli Państwo nie rezygnują z takiej możliwości;
 • przesyłania Państwu informacji dotyczących obsługi klienta, zakupionych produktów lub tych, którymi wykazali Państwo zainteresowanie oraz w celu przeprowadzenia badań satysfakcji klienta;
 • udostępniania Państwa danych osobowych dla celów spersonalizowanej komunikacji marketingowej naszym wybranym zaufanym partnerom określonym w punkcie 6 poniżej - za Państwa zgodą;
 • prowadzenia działań przydatnych przy przenoszeniu działalności biznesowej oraz oddziałów, przejęć, fuzji, podziałów lub innych przekształceń oraz w celu realizacji takich transakcji.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Udostępnienie danych osobowych do celów określonych w punkcie 2 ust. a), b), c), d), e) i f) jest niezbędne do celu, w jakim dane zostały nam przekazane lub udostępnione, co obejmuje między innymi rejestrację na Stronie Internetowej, zakup produktów online i korzystanie z dodatkowych usług specjalnych, a także udział w promocjach i konkursach z nagrodami;
 2. Udostępnianie danych osobowych do celów określonych w punkcie 2 ust. g) jest obowiązkowe, ponieważ jest wymagane przez obowiązujące prawo;
 3. Udostępnianie danych osobowych do celów określonych w punkcie 2 ust. h) i k) jest opcjonalne. W przypadku braku Państwa zgody, Vestel i/lub zaufani partnerzy nie będą mogli wysyłać Państwu spersonalizowanych komunikatów marketingowych za pośrednictwem zautomatyzowanych środków. W każdym przypadku, po wycofaniu zgody Użytkownika, nie będziemy przetwarzać danych osobowych do celów wskazanych w ust. h) i k) powyżej. Oczekujemy, że zgoda na otrzymywanie komunikatów marketingowych i udostępnianie danych (w stosownych przypadkach) jest wyrażona przez podmiot, którego dane dotyczą;
 4. Udostępnianie danych osobowych w celach określonych w punkcie 2 ust. i), j) oraz l) jest niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Vestel oraz Grupy Vestel, które będą odpowiednio zrównoważone z Państwa interesami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, możemy także posłużyć się dostarczonymi przez Państwa elektronicznymi danymi (adres e-mail, numer telefonu), które zebraliśmy w związku ze sprzedażą produktu, w celu przesłania Użytkownikowi spersonalizowanego komunikatu marketingowego dotyczącego podobnych produktów. Mogą Państwo sprzeciwić się takiemu użyciu elektronicznych danych kontaktowych, zgodnie z punktem 9 niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności.

4. Retencja danych osobowych

Vestel będzie przetwarzał dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji zamierzonych celów zgodnie z punktem 2 powyżej. W każdym przypadku obowiązują następujące okresy przechowywania danych:

 1. dane zbierane do celów wskazanych w punkcie 2 ust. a), b), c), d), e) oraz f) będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na zapytania osób, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. dane zbierane do celów wskazanych w punkcie 2 ust. g) będą przechowane przez okres przewidziany przez obowiązujące przepisy prawa (np. do celów podatkowych);
 3. dane zbierane do celów wskazanych w punkcie 2 ust. h) i k) będą przechowywane przez maksymalny okres przechowywania wskazany w obowiązujących przepisach prawa; 
 4. dane zebrane do celów wskazanych w punkcie 2 ust. i) j) oraz l) będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do realizacji uzasadnionych interesów Vestel.

5. Procedury przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przy pomocy technologii informatycznych i/lub środków papierowych i są one chronione przez urządzenia zabezpieczające odpowiednie do zapewnienia poufności oraz najwyższego standardu bezpieczeństwa danych osobowych. Vestel podejmuje odpowiednie kroki administracyjne, techniczne, osobowe i fizyczne, mające na celu ochronę przechowywanych danych osobowych przed ich utratą, kradzieżą, nieuprawnionym użyciem, ujawnieniem lub zmianą.

6. Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać naszym zaufanym partnerom, takim jak nasi dostawcy gwarancji. Ponownie, Państwa dane osobowe będą wykorzystane przez nich do celów marketingowych tylko wtedy, gdy wyraźnie o tym poinformujemy, a Państwo wyrażą na to zgodę.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

 1. spółkom z Grupy Vestel zlokalizowanym na obszarze EOG oraz poza EOG, działającym jako niezależni administratorzy danych;
 2. naszym zaufanym dostawcom zewnętrznym, zlokalizowanym na obszarze EOG oraz poza EOG, takim jak: operatorzy call center, spedytorzy, dostawcy usług lub przydzieleni do pomocy technicy oraz inni dostawcy działający w naszym imieniu jako odpowiednio wyznaczone podmioty przetwarzające dane osobowe do celów wskazanych w niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności; innym osobom trzecim – w ramach transakcji korporacyjnych, takich jak fuzja lub sprzedaż aktywów.

W powyższych przypadkach podmioty te muszą przestrzegać przedstawionych tutaj wymogów dotyczących prywatności oraz bezpieczeństwa danych i nie mogą wykorzystywać otrzymanych od nas danych osobowych w innych celach. W przypadku przekazania danych poza EOG, wdrożone zostanie odpowiednie zabezpieczenie zgodnie z Rozporządzeniem. 

7. Tarcza Prywatności EU-U.S. oraz Tarcza Prywatności SWISS-U.S.

Vestel uczestniczy i potwierdza zgodność z zasadami ramowymi Tarczy Prywatności EU-U.S. oraz Tarczy Prywatności SWISS-U.S. Vestel zobowiązuje się do poddania wszystkich danych osobowych otrzymanych od krajów członkowskich UE i Szwajcarii w oparciu o ramowe zasady Tarczy Prywatności wszystkim mającym zastosowanie zasadom ramowym. 

Vestel odpowiada za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach Tarczy Prywatności, a następnie przekazuje je stronie trzeciej działającej, jako agent w imieniu Vestel. Przestrzegamy zasad Tarczy Prywatności dla wszystkich dalszych transferów danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym postanowień dotyczących przeniesienia odpowiedzialności z tytułu takiego przeniesienia danych. W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazywanych zgodnie z zasadami ramowymi Privacy Shield, Vestel podlega uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych.

W pewnych przypadkach Grupa Vestel może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub wymogów organów ścigania. Pod pewnymi warunkami, bardziej szczegółowo opisanymi na stronie internetowej, mogą Państwo być uprawnieni do arbitrażu, gdy inne sposoby rozwiązywania sporów zostały wyczerpane.

8. Nieletni poniżej 18 roku życia

Strona Internetowa oraz sklep online nie są bezpośrednio kierowane do osób poniżej 18 roku życia. Dlatego też Vestel świadomie nie gromadzi danych osobowych od osób, które nie ukończyły 18. roku życia.

9. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Nasi klienci i zarejestrowani użytkownicy w dowolnym momencie, bezpłatnie wykorzystać mogą następujące prawa (na podstawie przepisów art. 15-21 RODO oraz 7 RODO):

 1. prawo do uzyskania informacji na temat celów oraz metod przetwarzania ich danych osobowych;
 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (powszechnie zwane "prośbą o dostęp do danych podmiotu, którego dane dotyczą"). Umożliwia to otrzymanie kopii Państwa danych osobowych, jakimi dysponujemy - na podstawie art. 15 RODO;
 3. prawo do żądania aktualizacji lub sprostowania podanych przez Państwa danych osobowych, którymi dysponujemy. Umożliwia to skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, chociaż może wiązać się to z koniecznością zweryfikowania dokładności nowych danych - na podstawie art. 16 RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - na podstawie art. 18 RODO. Dzięki temu mogą Państwo nas poprosić o zawieszenie przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących scenariuszach: 
  • jeśli chcą Państwo, abyśmy ustalili dokładność danych; 
  • gdy nasze wykorzystanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli; 
  • gdy potrzebujecie Państwo, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli nie będziemy ich już potrzebować, ponieważ są potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; 
  •  nie wyrazili Państwo sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas danych, ale istnieje konieczność sprawdzenia, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy, aby z nich skorzystać;
 5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w całości lub w części, gdy podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (lub interes strony trzeciej) - na podstawie art. 21 RODO. W przypadku konkretnych sytuacji, wobec których chcą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych na podstawie odczuwania wpływu na Państwa podstawowe prawa i wolności. W niektórych jednak przypadkach możemy wykazać, że mamy uzasadnione podstawy do przetwarzania informacji, które są nadrzędne w stosunku do Państwa praw i wolności;
 6. prawo do żądania usunięcia danych - na podstawie art. 17 RODO. Dzięki temu mogą Państwo poprosić nas o usunięcie Państwa danych osobowych. Dotyczy to również przypadku, gdy z powodzeniem skorzystali Państwo z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Państwa danych osobowych w oparciu o wytyczne prawa krajowego. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie zawsze jesteśmy w stanie spełnić Państwa prośbę o usunięcie danych, z konkretnych przyczyn prawnych, które zostaną Państwu przedstawione w stosownych przypadkach, w chwili złożenia Państwa wniosku;
 7. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie i bezpłatnie, również poprzez naciśnięcie opcji wypisania się na dole naszej komunikacji marketingowej - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda;
 8. prawo do przeniesienia Państwa danych osobowych do Państwa lub do innego dostawcy - na podstawie art. 20 RODO. Przekażemy Państwu lub wybranej przez Państwa osobie trzeciej dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego;
 9. prawo do kontaktu z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@vestel-poland.com
 10. prawo do złożenia skargi przed właściwym krajowym organem ochrony danych lub organem sądowym.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub chęci skorzystania z przedstawionych powyżej praw dotyczących wykorzystania Państwa danych osobowych, serdecznie zachęcamy do kontaktu. Prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres info@vestel-poland.com lub napisanie do nas na adres: Vestel Poland Sp. z o.o., ul.Salsy 2, 02-823 Warszawa, Poland do wiadomości Inspektora Ochrony Danych.

10. Aktualizacje i zmiany

Dbamy o to, aby Informacja o Ochronie Prywatności była często weryfikowana i aktualizowana. Możemy modyfikować jej treść, aby odzwierciedlić zmiany w naszej praktyce ochrony prywatności. Jeżeli planujemy wprowadzenie kompleksowych zmian, poinformujemy tym poprzez aktualizację niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności przed jej wejściem w życie. Zachęcamy do przeglądania Informacji o Ochronie Prywatności w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk ochrony prywatności. Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności była ostatnio aktualizowana 2019-10-25.