Przedstawiona poniżej Polityka plików cookies (dalej określana jako „Polityka”) stanowi uzupełnienie Regulaminu użytkowania Strony Internetowej https://vestfrosthome.eu w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych, takich jak np. wtyczki portali społecznościowych.

I. Wstęp

Niniejsza Polityka plików cookies opisuje sposób wykorzystywania plików "cookies", jak również innych technologii internetowych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych. Pliki cookies oraz technologie internetowe wykorzystywane są w serwisie internetowym https://vestfrosthome.eu (dalej także jako „Serwis”). Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z wykorzystaniem w Serwisie plików cookies lub innych technologii internetowych jest następujący podmiot:

  • VESTEL HOLLAND B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą przy ul.Salsy 2, 02-823 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
  • KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000915063, o kapitale zakładowym w wysokości 3 201 050,00 PLN, NIP 108-00-26-202 REGON 389792844 – dalej zwana „Vestel”.

Zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z wymogów RODO, postanawia się że Vestel sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych, identyfikuje ryzyka przetwarzania danych osobowych i adekwatnie do nich wyznacza standardy bezpieczeństwa, zapewniające odpowiednią ochronę dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Stronę Internetową. Vestel odpowiada także za dopełnienie wobec Państwa obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie egzekwowania przysługujących Państwu praw, które zostały opisane poniżej. 

Jeżeli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres info@vestel-poland.com lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: Koordynator ds. danych osobowych VESTEL HOLLAND B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE..: ul.Salsy 2, 02-823 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

II. Pliki cookies i inne technologie wykorzystywane w Serwisie

Czym są pliki cookies? Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności wszelkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, które przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika oraz dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych preferencji użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają w sobie nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Do czego wykorzystywane są pliki cookies? Głównie w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, a także optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Wykorzystuje się je również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Umożliwia to wprowadzenie koniecznych zmian i  w wyniku ulepszanie ich struktury oraz zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. 

Jakich plików cookies używamy w Serwisie?

  • „stałe” – czyli pliki, które pozostają w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie, albo do momentu ręcznego ich usunięcia przez użytkownika,
  • „sesyjne” – czyli pliki tymczasowe, które pozostają w urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki).

Serwis wykorzystuje pliki cookies „własne” oraz z pliki cookies pochodzące od podmiotów zewnętrznych (podmiotów trzecich). Pliki cookies podmiotów zewnętrznych wykorzystywane są do zapewniania właściwości oraz dodatkowych funkcji pochodzących od stron trzecich, jak np. treści reklamowych (w tym remarketingu), dostępu do filmów, usług analitycznych, statystycznych itp. Podmioty zewnętrzne których cookies wykorzystywane są w Serwisie mogą rozpoznać urządzenie użytkownika, gdy przy jego użyciu odwiedza on daną stronę internetową, w niektórych przypadkach zaś także, gdy przy użyciu danego urządzenia użytkownik odwiedza strony internetowe podmiotu zewnętrznego lub podmiotu z nim współpracującego. 

Szczegółowa lista plików cookies wykorzystywanych w Serwisie wraz z opisem ich działania zamieszczona jest na końcu niniejszej Polityki w Załączniku nr 1. Zarządzanie plikami cookies

W przypadku kiedy użytkownik uzna, że nie odpowiada mu stosowanie plików cookie w Serwisie, może za pomocą odpowiedniej konfiguracji oprogramowania (w szczególności ustawień przeglądarki) wyłączyć ich stosowanie. Użytkownik może również w dowolnym momencie zmienić zakres wykorzystania plików - możliwe jest wykasowanie przez użytkownika w każdej chwili plików cookie zapisanych przez Serwis na urządzeniu końcowym.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje wykorzystanie plików cookies - dopuszcza zapisywanie plików na urządzeniu końcowym użytkownika. Jak wskazano wyżej, użytkownik ma prawo zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w różnorodny sposób, np. tak aby przeglądarka całkowicie blokowała pliki cookies lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem ich na urządzeniu końcowym użytkownika. Poniżej dla ułatwienia opisano przykładowy sposób wyłączania plików cookie w wybranych przeglądarkach internetowych:

  • Google Chrome: należy wybrać w menu głównym menu „Ustawienia > Opcje > Dla zaawansowanych” w sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” należy kliknąć „Ustawienia treści”, a następnie „Pliki cookie”, po jej kliknięciu można: włączyć pliki cookie ustawiając przełącznik pierwszy w pozycji „Zablokowane” oraz przełącznik trzeci w pozycji „Blokuj pliki cookie innych firm”.
  • Mozilla Firefox: należy wybrać w menu głównym „Narzędzia > Opcje > Prywatność i bezpieczeństwo”, a następnie uaktywnić pole „Blokowanie ciasteczek i danych stron (może powodować problemy)”.
  • Internet Explorer: należy wybrać w menu głównym „Narzędzia > „Opcje internetowe” > "Prywatność", a następnie suwakiem ustawić poziom w pozycji najwyższej.
  • Safari w zakładce Preferencje, należy kliknąć w Prywatność, a następnie wybrać opcję: Stałe blokowanie plików cookie: „Blokuj wszystkie cookie”.

CO WAŻNE - pragniemy podkreślić, że wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików cookie, może wpłynąć na wyświetlanie niektórych funkcji Serwisu. Dodatkowo, korzystając ze strony internetowej http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory istnieje możliwość zarządzania wykorzystywaniem cookies dostawców zewnętrznych, a w tym także ich dezaktywacji. Zastrzegamy, iż w/w strona internetowa nie jest jednak stroną należącą do Vestel, w związku z czym podmiot nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do niej oraz jej działanie.

HotJar

Serwis korzysta z wtyczki Hotjar. Usługodawcą wtyczki Hotjar jest Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta („Hotjar”). Wtyczka Hotjar jest narzędziem analitycznym, które ma za zadanie zbieranie informacji o aktywności użytkownika w Serwisie. Z zebranych przez wtyczkę informacji mogą korzystać tylko specjalnie wyznaczeni użytkownicy konta klienta Hotjar. Dodatkowe informacje i polityka prywatności Hotjar można znaleźć pod poniższymi adresami:
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy; https://www.hotjar.com/legal/policies/terms-of-service; https://www.hotjar.com/cookies.

Aby uniemożliwić działanie wtyczki Hotjar (opt-out) konieczne jest jej wyłącznie pod adresem: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Criteo

Serwis korzysta z wtyczki Criteo. Usługodawcą wtyczki Criteo jest Criteo, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja. Wtyczka Criteo jest narzędziem analitycznym, które ma za zadanie zbieranie informacji o aktywności użytkownika w Serwisie.
Polityka prywatności: https://www.criteo.com/privacy/.

Google Analytics

Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics służącego do prowadzenia analiz sieciowych. Usługodawcą Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).
Dane gromadzone z wykorzystaniem tego narzędzia są wykorzystywane do celów analitycznych i statystycznych w zakresie korzystania z Serwisu oraz dla celów optymalizacji korzystania przez użytkownika z Serwisu. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwo z Serwisu. Google wykorzystuje zebrane informacje w naszym imieniu do analizy korzystania z Serwisu w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych i świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim zgodnie z wymogami prawa lub jeśli te strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Adres IP przesyłany przez Twoją przeglądarkę w związku ze stosowaniem Google Analytics nie jest powiązany z innymi danymi Google. Dokonując zmiany ustawień przeglądarki, możesz umożliwić przechowywanie plików cookie. Ponadto, możesz uniemożliwić Google rejestrowanie danych związanych z korzystaniem ze strony wygenerowanej przez pliki cookie (w tym adres IP) i przetwarzanie tych danych przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Doubleclick

Serwis korzysta z narzędzia Doubleclick służącego do zarządzania kampaniami reklamowymi z wykorzystaniem tzw. remarketingu. Doublclick działa w oparciu o kod zaimplementowany na wybranych stronach Serwisu umożliwiający zbieranie informacji o aktywności użytkownika na stronach Serwisu. W przypadku wykonania przez użytkownika określonej akcji w Serwisie np. wejścia na stronę z produktem, narzędzie umożliwia zapisanie akcji użytkownika, w oparciu, o który to zapis możliwe jest wyświetlenie reklam produktów i usług Współadministratorów - na innych stronach internetowych należących do sieci reklamowej zewnętrznych dostawców (tzw. remarketing) np. na Facebooku. 

Google Maps

Serwis korzysta z usługi map Google Maps. Usługodawcą Google Maps jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wtyczka Google Maps ułatwia wyszukiwanie miejsc, w szczególności siedziby Amica S.A. oraz sklepów posiadających w ofercie produkty marki Amica, w tym najbliższego sklepu. W niektórych przypadkach np. poszukiwania najbliższego sklepu, wymagane jest wyrażenie zgody na udostępnienie informacji o geolokalizacji użytkownika. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Google Tag Manager

Serwis korzysta z usługi Google Tag Manager. Usługodawcą Google Tag Manager jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Tag Manager to narzędzie udostępnione przez Google stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej. Google Tag Manager pozwala analizować sposób, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. Google Tag Manager to domena działająca bez użycia plików cookie, która nie zbiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację konkretnych osób. Niemniej, Google Tag Manager powoduje uruchamianie innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli użytkownicy zrezygnowali ze zbierania danych na poziomie domeny lub pliku cookie, nie zostaną objęci śledzeniem przez tagi wdrożone przy użyciu Google Tag Managera. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/tagmanager/faq.html

Facebook

W Serwisie zainstalowany został przycisk do portalu społecznościowego Facebook. Usługodawcą jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Jest to wtyczka dzięki której w Serwisie wyświetlana jest zawartość tablicy profilu marki Amica na Facebooku. Więcej informacji na temat wykorzystywania Państwa danych przez Facebook można znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy.

 YouTube

Serwis korzysta z zainstalowanego przycisku YouTube oraz możliwości odtworzenia video z YouTube bezpośrednio na stronach Serwisu. Usługodawcą YouTube jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). W przypadku Państwa odwiedzin w obszarze Serwisu, który zawiera przycisk YouTube, Państwa przeglądarka może ustanowić bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Przycisk YouTube umożliwia przeniesienie się na kanał Amica na YouTube i odtwarzanie filmów zamieszczonych na kanale Amica. W przypadku wywołania strony Serwisu na której zaimplementowany jest player YouTube, Serwis łączy się z YouTube w celu zapewnienia możliwości odtworzenia danego filmu. Po nawiązaniu połączenia z platformą dane z Serwisu są przekazywane Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google, a także opis Państwa praw i opcji ustawień ochrony Państwa prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google dla YouTube pod adresem:
https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=pl&ref_topic=6151248.  

Instagram

Serwis korzysta z zainstalowanego przycisku Instagram. Usługodawcą Instagram jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Przycisk ten umożliwia przeniesienie się na kanał marki Vestfrost na Instagramie i uzyskanie dostępu do treści zamieszczonych na kanale marki Vestfrost.

III. Obowiązywanie Polityki cookies.

Niniejsza Polityka cookies obowiązuje od dnia 2019-10-25.
Zmiany Polityki będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Polityki w Serwisie oraz komunikowane na stronie głównej Serwisu, co najmniej z 7-dniowym uprzedzeniem w odpowiedni, umożliwiający użytkownikowi analizę wspomnianych zmian.

Nazwa “cookie”Typ (trwałe czy sesyjne)Czy cookie własne czy podmiotu trzeciego oraz sposób działania cookieWażność cookie
_ga trwałe Google - Te pliki cookie służą do zbierania informacji za pomocą Google Analytics o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. 2 lata
scr_Amica_userID oraz wszystkie zaczynające się od “scr_” trwałe Google Tag Manager 10 lat
cto_lwid trwałe Google - Doubleclick.net - Ten plik cookie służy do ponownego kierowania, optymalizacji, raportowania i przypisywania reklam internetowych. 1 rok
_gid trwałe Google - Te pliki cookie służą do zbierania informacji za pomocą Google Analytics o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. 24 h
_gcl_au trwałe Google - Te pliki cookie służą do zbierania informacji za pomocą Google Analytics o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. 3 lata
_gali trwałe Google - Te pliki cookie służą do zbierania informacji za pomocą Google Analytics o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. 24 h
_gat sesyjne Google - Te pliki cookie służą do zbierania informacji za pomocą Google Analytics o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. 24 j
uid trwałe Criteo.com - Plik cookie wykorzystywany do zbierania anonimowych informacji o ilości wizyt, czasie spędzonym na stronie w celu wyświetlenia spersonalizowanych reklam. 1 rok
IDE trwałe Google - Doubleclick.net - Ten plik cookie służy do ponownego kierowania, optymalizacji, raportowania i przypisywania reklam internetowych. 1 rok
fr trwałe Facebook.com - Ten plik cookie jest używany w celach reklamowych przez Facebook. Jego wartość to zaszyfrowane id użytkownika oraz id przeglądarki internetowej. 3 miesiące
SIDCC trwałe Google- Cookie bezpieczeństwa używany w celu ochrony danych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem 3 miesiące
APISID trwałe Google- Ten plik cookie jest używany przez Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google na podstawie ostatnich wyszukiwań i poprzednich interakcji. 2 lata
NID trwałe Google- Ten plik cookie jest używany przez Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google na podstawie ostatnich wyszukiwań i poprzednich interakcji. 6 miesięcy
SSID trwałe Google- Cookie bezpieczeństwa używany w celu ochrony danych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem 2 lata
HSID trwałe Google- Ten plik cookie jest używany przez Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google na podstawie ostatnich wyszukiwań i poprzednich interakcji. 2 lata
1P_JAR trwałe Google - Ten plik cookie jest używany przez Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google na podstawie ostatnich wyszukiwań i poprzednich interakcji. 1 miesiąc
SAPISID trwałe Google- Używany przez Google do przechowywania preferencji użytkownika i informacji o mapach Google 2 lata
SID trwałe Google- Zawierają cyfrowo podpisane i zaszyfrowane dane, które identyfikują konto Google użytkownika i wskazują ostatnią godzinę logowania 2 lata
CAKEPHP sesyjne Zmienna sesyjna backendu. M.in. służy do zapamiętania zalogowanego użytkownika. 1 godzina
lang trwałe Zapamiętuje wybrany język strony. 1 rok
AmicaCookies trwałe Zapamiętanie potwierdzenia regulaminu cookies. 1 rok
lastViewedProducts trwałe Zapamiętuje ostatnio oglądane produkty w celu wyświetlenia ich w odpowiednim module na stronie. 1 rok
favoritesProducts trwałe Przechowuje produkty dodane do ulubionych. 1 rok
_hjIncludedInSample sesyjna Hotjar.com - zmienna określająca czy użytkownik jest brany pod uwagę przy generowaniu danych hotjar --
DV trwałe Ten plik cookie jest używany przez Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google na podstawie ostatnich wyszukiwań i poprzednich interakcji. 24 h