Oslava života, čili pár slov o štěstí

V našem překotně se měnícím světě rychlého technologického rozvoje a všudypřítomných sociálních sítí se jako příslušníci vysoce rozvinutých společností oddáváme spotřebě místo toho, abychom se více věnovali tomu, co nás skutečně baví. Všudypřítomné chytré telefony (podle nejnovějšího průzkumu téměř 50 % Poláků tráví více než 2 hodiny denně hleděním do displeje mobilu), dojíždění za prací, dlouhá pracovní doba a nadměrné množství informací, jež nevědomky každý den vstřebáváme, vedou k chronické únavě – stěžuje si na ni téměř 60 % obyvatel Polska.

V Dánsku, odkud pochází značka Vestfrost, se věci mají docela jinak. Dánové se již mnoho let řadí mezi nejšťastnější společnosti světa. Jak to dělají? Ukazuje se, že Dánové si nejen zvolili pomalejší životní tempo, ale též obrátili trend typický o bohatých evropských společností. Sociologové a sociální psychologové tento úchvatný fenomén sledují už řadu let. Podívejme se na to společně!

Dánové se rád hýbou. Skoro každou volnou chvilku tráví venku.

Návštěvník si toho v Dánsku všimne okamžitě. Rodiče i děti každého věku tráví hodně času venku, a to i na podzim a v zimě. Batole spící v kočárku v parku nebo na terase kavárny či restaurace není ničím neobvyklým. Ve školkách i školách si děti hrají několik hodin denně venku bez ohledu na počasí. Svačí a obědvají na zahradě, i když je počasí poměrně chladné, a po dni stráveném hraním a učením se domů s rodiči vracejí na kole. Jízdní kolo je v Dánsku jedním z nejoblíbenějších dopravních prostředků.

Malý výběr, ale kvalitní

Ve světě ovládaném nadbytkem a spotřebním způsobem života působí Dánové, jako by se vydali přesně opačným směrem. Při první návštěvě Dánska vám zpočátku možná bude chybět rozmanitost a pestrost, ale po čase se ukáže, že to ohromně zjednodušuje život. Dánsko usiluje o omezení množství dováženého zboží. Většina výrobků k dostání na trhu je tudíž z Dánska. Počáteční pocit nepohodlí, který může nezasvěcený návštěvník v Dánsku zažívat, brzy odezní. Kdo nepromrhá odpoledne vybíráním nejdokonalejšího džusu z desítek značek, má víc času na uvolnění doma. A možná dokonce dospěje k závěru, že než by kupoval láhev, může si čerstvě vymačkaný džus připravit doma s dětmi a užít si společně strávený čas.

Firma Vestfrost tuto filozofii přijala za své. Technologové se při tvorbě naší nové řady chladniček zaměřili na vytvoření modelů vybavených vším, co moderní rodina skutečně potřebuje, namísto navrhování spotřebičů našlapaných vymoženostmi, které se využijí málokdy nebo vůbec. Naše vlajková série Retro představuje kombinované chladničky v řadě světlých barev, které díky modernímu systému oběhu vzduchu déle zachovají čerstvost vašich potravin.

Užívání života

Dánové jsou uvolnění. Vzhledem k tomu, že rozdíly v příjmech nejsou v Dánsku tak ostré jako v jiných zemích, jsou Dánové vystaveni menšímu pokušení hnát se za penězi. Dánsko je zemi se zvlášť dobře organizovanými sociálními službami, což zaručuje vysokou míru jistoty nejen velkým rodinám, ale i mladým lidem, kterým stát během studií poskytuje neustálou finanční podporu. Absolventi po dokončení studií dostávají po dobu dvou let plat, dokud si nenajdou vhodné pracovní místo. Díky tomu pociťují menší tlak a mohou se věnovat hledání uspokojivého zaměstnání. Udržování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem je normální. Vysoce kvalitní zdravotnictví a sociální služby znamenají větší důvěru společnosti.

Společenský život

Navzdory vysoké rozvodovosti jsou v Dánsku běžné i velké pestré rodiny. To lze přičítat řadě faktorů: Dánský model sekulární společnosti, finanční stabilita a sociální zabezpečení. Než by ztráceli čas a energii frustrací, oslavují Dánové každodenní život, užívají si přírody a soustředí se na vykonávání denních činností volným tempem. Hodně vaří, cestují po své zemi a tráví čas venku. A i když posléze o svých aktivitách vypravují na sociálních sítích, nikdy nezapomínají na to, co je skutečně důležité.